Wat te doen bij ziekte of ongeval in het buitenland?

Het buitenland is voor heel veel Belgen al langer geen onbekend terrein meer. Elk jaar opnieuw verhuizen er ongeveer 35.000 Belgen naar een ander land om er te gaan wonen en te werken. Maar het buitenland is uiteraard nog populairder als het om reizen gaat. Heel wat Belgen kiezen er jaarlijks voor om op reis te gaan naar één van de vele prachtige vakantiebestemming om er gedurende een week, twee weken of zelfs langer eens tot rust te komen en er in contact te komen met de lokale bevolking en hun gewoonten.

Dit klinkt allemaal zeer leuk, tot het noodlot jammer genoeg toeslaat. Ziek worden tijdens je reis of een het slachtoffer zijn van een ongeval. Het kan iedereen overkomen wanneer je op reis bent, maar belangrijker is dat je dan weet wat je moet doen om zo de schade enigszins te beperken.

Ga voorbereid op reis

Erg belangrijk om te weten is dat je nog voor je op reis vertrekt ervoor moet zorgen dat je in orde bent met alles. Hiermee bedoelen we dat je moet langsgaan bij verzekeringsmaatschappij of ziektefonds om te checken of alles in orde is vooraleer je vertrekt. Zo moet je bijvoorbeeld in het bezit zijn van een Europese ziekteverzekeringskaart of het reisdocument dat je kreeg van je ziektefonds. Deze documenten zorgen ervoor dat de terugbetaling van de ziektekosten achteraf een stuk vlotter zal verlopen.

Je ligt in het ziekenhuis

Stel dat je door een beenbreuk in het ziekenhuis belandt tijdens je vakantie in het buitenland. Dan is het belangrijk dat je binnen de 48 uur de alarmcentrale van Mutas op de hoogte brengt. Wie dit niet binnen de 48 uur doet, kan het risico lopen dat de melding als laattijdig beschouwd wordt en dat de tussenkomst van Mutas zo beperkt wordt tot slechts 125 euro.

Je hebt een ongeval gehad

Het kan altijd gebeuren dat je tijdens een rondreis in het buitenland een ongeval hebt. Dan is het belangrijk dat je bij de behandelende arts de ongevalsaangifte laat invullen en een duidelijk verslag van de behandeling laat opmaken. Wanneer er een derde partij betrokken is die verantwoordelijk geacht wordt voor het ongeval, dan moet je ook de gegevens van die derde partij hebben.

Ben je arbeidsongeschikt?

Wie tijdens zijn of haar verblijf in het buitenland jammer genoeg arbeidsongeschikt geraakt, neemt best zo snel mogelijk contact op met het ziekenfonds in België als je niet tijdig terug geraakt. Als je bij je terugkeer in België nog steeds arbeidsongeschikt bent, dan neem je best meteen contact op met het ziekenfonds.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *